Facturarea electronică

A fost promulgată legea privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice care se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul unor acte normative expres menționate.

Legea se aplică, așadar, în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul:

  • Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege și față de care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare

21 ianuarie, 2022
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE
12 ianuarie, 2022
Nou standard ocupational Achizit...

A fost aprobat noul standard ocupational "Expert A...

MAI MULTE
18 decembrie, 2020
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE