Completare/transmitere formulare reducere timp muncă

Va prezentam „Ghidul de completare/transmitere formulare, prin intermediul platformei aici.gov.ro, pentru indemnizația prevăzută de art. 1 alin. (4) din OUG 132/2020” – reducere timp muncă.
Reamintim că, potrivit Art 1, alin (1) din OUG 132/2020, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.
Art 1, alin. (4)- Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpuluide muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
Art 1, alin. (5) – Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin HG nr. 719/2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare

21 ianuarie, 2022
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE
12 ianuarie, 2022
Nou standard ocupational Achizit...

A fost aprobat noul standard ocupational "Expert A...

MAI MULTE
18 decembrie, 2020
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE