Auditor Intern

Auditor Intern

Online

27 februarie 2023 - 05 martie 2023

750

lei

TAXA CURS

Descriere

MODULUL – DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN ECHIPA DE AUDIT INTERN 

 • Munca în echipă
 • Construirea echipelor. Principii şi etape
 • Factori care influenţează eficienţa echipelor
 • Tehnici şi mijloace de creştere a eficienţei echipei
 • Disfuncţionalităţi care pot apărea în cadrul echipei
 • Responsabilitate, autoritate şi delegare.

 

MODULUL – COMUNICAREA SPECIFICĂ ACTIVITĂŢII DE AUDIT     

 • Conceptul de comunicare şi importanţa comunicării într-o entitate
 • Clasificarea comunicării
 • Scopul şi obiectivele comunicării
 • Mijloace şi metode de comunicare
 • Factori organizaţionali care influenţează comunicarea
 • Procesul de comunicare

 

MODULUL AUDITUL FINANCIAR CONTABIL  

 • Definirea auditului financiar-contabil. Partcularităţi şi cadrul legal
 • Organizarea şi finanţarea entităţilor publice
 • Evaluarea situaţiilor financiare
 • Înregistrarea şi prelucrarea datelor financiare
 • Standarde şi concepte contabile
 • Indicatori utilizaţi în contabilitate
 • Rolul şi importanţa bugetelor în administrarea entităţii
 • Principii şi metode de elaborare a bugetelor
 • Analiza proiectelor de buget

 

MODULUL ELABORAREA PLANULUI ANUAL DE AUDIT INTERN                                                           

 • Caracteristici
 • Criterii care stau la baza elaborării planului de audit intern
 • Principiile planului de audit intern
 • Structura planului de audit intern
 • Modificarea planului anual de audit intern

 

MODULUL INSPECŢIA DE AUDIT INTERN                                                                                                 

 • Definiţia şi scopul inspecţiei de audit
 • Caracteristicile inspecţiei de audit
 • Generarea inspecţiei de audit
 • Contestaţia actului inspecţiei de audit intern

 

MODULUL ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN                                                                       

 • Planul de redactare a raportului de audit intern
 • Structura raportului de audit intern
 • Transmiterea proiectului de raport de audit intern
 • Reuniunea de conciliere
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Urmărirea recomandărilor
 • Responsabilitatea structurii auditate în aplicarea recomandărilor în aplicarea recomandărilor
 • Responsabilitatea compartimentului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern

  

MODULU PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN                                                                      

 • Instrumente şi tehnici de audit intern
 • Conceptul de planificare
 • Stabilirea obiectelor auditabile
 • Planificarea strategică în auditului intern
 • Colectarea şi prelucrarea informaţiilor relevante referitoare la structura-activitatea auditată
 • Analiza riscului
 • Măsurarea riscului
 • Rolul auditului intern in evaluarea procesului de management al riscului

 

 • Cursul Manager Proiect este un curs ACREDITAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari(fost C.N.F.P.A) ,Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

Certificat Recunoscut

La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare: