Controlor Financiar

Controlor Financiar

Romania

TAXA CURS

Descriere

  1. Comunicare interactiva;
  2. Organizarea activitatii de control financiar preventiv;
  3. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente si operatiuni;
  4. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare;
  5. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionarii/inchirierii de bunuri apartinand domeniului public;
  6. Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente legale;
  7. Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv.

 

  • Cursul Manager Proiect este un curs ACREDITAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari(fost C.N.F.P.A) ,Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

Certificat Recunoscut

La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare: