Expert Fiscal

Expert Fiscal

Romania

TAXA CURS

Descriere

Obiective specifice:

  1. Acordarea asistenţei de specialitate în domeniul fiscal
  2. Completează declaraţiile fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de încadrarea fiscală a contribuabililor
  3. Pregăteşte informaţia în vederea prelucrării fiscale
  4. Stabileşte baza impozabila
  5. Verifică documentele fiscale şi contabile din punct de vedere legal
  • Cursul Expert Fiscal este un curs ACREDITAT de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei , diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

Certificat Recunoscut

La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.

Cui se Adreseaza

  • Cursul Expert Fiscal se adreseaza persoanelor care doresc sa isi dezvolte o cariera in departamentul economic al institutiilor publice si agenti economici. Cursul se adreseaza functionarilor publici si persoanelor cu o experienta minima in domeniul economic.

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare: