Expert Prevenire si combatere a coruptiei

Cod COR: 241942

TAXA CURS

Cursul de expert în prevenirea și combaterea corupției poate fi extrem de util în contextul actual, având în vedere importanța combaterii corupției în societatea contemporană.

 1. Legislația anti-corupție: Înțelegerea principalelor legi și reglementări naționale și internaționale referitoare la prevenirea și combaterea corupției, inclusiv convențiile internaționale, legislația internă și mecanismele de aplicare a legii.

 2. Etica și integritatea: Discuții despre standardele etice și integritatea profesională în diferite domenii și organizații. Dezbateri asupra dilemelor etice și strategii pentru gestionarea acestora în contextul corupției.

 3. Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție: Metode și instrumente pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în diferite medii și organizații. Analizarea factorilor care contribuie la corupție și identificarea punctelor vulnerabile.

 4. Strategii de prevenire a corupției: Dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire a corupției în diferite organizații și sectoare. Abordarea culturii organizaționale și a proceselor interne pentru a reduce riscul de corupție.

 5. Detectarea și investigarea corupției: Tehnici și proceduri pentru detectarea și investigarea cazurilor de corupție. Instruire în utilizarea instrumentelor de investigație, colectarea și analiza de probe, precum și gestionarea eficientă a informațiilor sensibile.

 6. Sancțiuni și aplicarea legii: Cunoașterea procedurilor legale și a sancțiunilor aplicabile în cazurile de corupție. Înțelegerea proceselor judiciare și a rolului instituțiilor judiciare și de aplicare a legii în combaterea corupției.

 7. Colaborarea și parteneriatele: Promovarea colaborării între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă în prevenirea și combaterea corupției. Dezvoltarea parteneriatelor și schimbului de bune practici între diferitele părți interesate.

 8. Comunicare și conștientizare: Dezvoltarea de strategii de comunicare eficiente pentru a crește conștientizarea și implicarea publicului în prevenirea și combaterea corupției. Utilizarea mijloacelor de comunicare și campaniilor de informare pentru a promova transparența și responsabilitatea.

 

Modulul 1 Aspecte introductive privind coruptia,etica si integritate

 • Coruptia fenomen social si juridic
 • Riscuri si vulnerabilitati la coruptie
 • Comunicarea interpersonala
 • Etica,integritate, relatia dintre ele atitudine si comportament

 

Competente dobandite

 • Comunicarea interpersonala
 • Perfectionarea pregatirii profesionale

 

Modulul 2 Integritate in sectoarele privat si public.Codul etic,codul de conduita,codul de deontologie profesional

 • Integritate,incidente abateri
 • Codul de etica,condul de conduita,codul de deontologie profesionala

 

Competente dobandite

 • Planificarea activitatii proprii
 • Instruirea grupurilor tinta

 

Modulul 3  Mecanisme si instrumente de gestionare a fenomenului de coruptie

 • SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 • Strategia nationala Anticoruptie
 • Functii sensibile si managementul potrivit OSGG600/2018 SI SNA 2021-2025

 

Competente dobandite

 • Utilizarea calculatorului
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Elaborarea documentelor de specialitate

 

Modulul 4 Metode De Prevenire Si Combatere A Coruptiei

 

 • Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de coruptie
 • Avertizorul de integritate in contextul prevenirii si combaterii fenomenului de coruptie
 • Strategia nationala anticoruptie

 

Competente dobandite

 • Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea coruptiei
 • Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de coruptie in sistemul achizitiilor publice
 • Identificarea posibilitatilor de prevenire,descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie in cadrul societatii

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare: