Manager Resurse Umane

Online

Manager Resurse Umane

18 martie 2024 - 31 martie 2024

1390

lei

TAXA CURS

Curs acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Cursul se va desfasura online prin aplicatia ZOOM, usor si fara deplasare, direct din fotoliul tau.

Descriere

Obiective specifice:

 1. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 2. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 3. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 4. Elaborarea strategiei de resurse umane
 5. Monitorizarea costurilor de personal
 6. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 7. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane

Cui se Adreseaza

 • Cursul Manager Resurse Umane se adreseaza persoanelor care doresc sa isi dezvolte abilitatile de lideri, sa elaboreze strategii in vederea cresterii performantei in activitatea desfasurata.
 • Cursul ofera o abordare practica a Managementului Resurselor Umane, pregatind profesionala urmatorul nivel in cariera unui Inspector referent resurse umane.
 • Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

 • Elaboreaza si urmareste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din firma si le integreaza in strategia generala a firmei.
 • Dezvolta, revizuieste, implementeaza si actualizeaza politicile de angajare, de motivare si de beneficii pentru resursele umane din firma.
 • Elaboreaza, dezvolta si implementeaza planuri de cariera si dezvoltare personala atat pentru personalul din pozitiile cheie, cat si pentru restul personalului din firma.
 • Negociaza, proceseaza, revizuieste si monitorizeaza contractele de angajare.
 • Decide titulatura posturilor din companie conform COR.
 • Prezinta conducerii firmei rapoarte privind activitatea de resurse umane
 • Elaboreaza si aplica diferite instrumente de psiho-diagnostic, evaluare, motivare etc.
 • Consiliaza managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activitatile de resurse umane
 • Elaboreaza Manualul Personalului.
 • Coordoneaza activitatile de recrutare si selectie, de orientare si integrare a noilor angajati, de evaluare a performantelor si de motivare, gestioneaza situatiile conflictuale, de criza etc.
 • Analizeaza in permanenta nivelurile de salarizare de pe piata muncii pentru a propune pachete salariale motivante.
 • Coordoneaza elaborarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente.
 • Identifica problemele cu care se confrunta angajatii si propune managementului solutii pentru rezolvarea acestora
 • Elaboreaza organigrama firmei si o reface ori de cate ori se impune (de exemplu daca se creeaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta etc.).
 • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
 • Propune masuri de recompensare sau sanctionare a personalului din subordine in conformitate cu legislatia in vigoare si politicile firmei.
 • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Managerul de resurse umane (HR – Human Resources) joacă un rol esențial în gestionarea aspectelor legate de personalul unei organizații. Responsabilitățile și funcțiile sale acoperă o gamă largă de activități legate de gestionarea resurselor umane. Câteva aspecte despre rolul managerului de resurse umane:

 1. Recrutare și selecție: Unul dintre rolurile cheie ale managerului de resurse umane este să coordoneze procesele de recrutare și selecție pentru a atrage și selecta candidați potriviți pentru posturile vacante în organizație. Aceasta poate include stabilirea cerințelor postului, publicarea anunțurilor de angajare, intervievarea candidaților și luarea deciziilor de angajare.

 2. Dezvoltare profesională: Managerii de resurse umane se ocupă de dezvoltarea profesională a angajaților. Acest lucru poate include planificarea și implementarea programelor de formare, identificarea oportunităților de dezvoltare a carierei și furnizarea de resurse pentru a sprijini creșterea competențelor și abilităților angajaților.

 3. Evaluare performanță: Managerii de resurse umane contribuie la implementarea proceselor de evaluare a performanței angajaților. Aceasta implică stabilirea obiectivelor, monitorizarea performanțelor individuale, oferirea de feedback și luarea deciziilor privind promovările sau alte măsuri.

 4. Relații de muncă: Managerii de resurse umane lucrează la menținerea unui mediu de lucru sănătos și la rezolvarea conflictelor. Ei pot facilita comunicarea între angajați și management, gestiona negocierile sindicale (dacă este cazul) și asigurați-vă că politicile organizației sunt respectate.

 5. Compensații și beneficii: Managerii de resurse umane sunt implicați în dezvoltarea și gestionarea pachetelor de compensații și beneficii pentru angajați. Acest lucru include salarii, bonusuri, beneficii sociale, asigurări de sănătate și alte avantaje.

 6. Conformitate legislativă: Este responsabilitatea managerului de resurse umane să se asigure că organizația respectă legislația muncii și regulamentele guvernamentale. Aceasta poate implica gestionarea dosarelor angajaților, asigurarea conformității cu normele de sănătate și securitate la locul de muncă și alte aspecte legate de resurse umane.

 7. Strategii de retentie a talentelor: Managerii de resurse umane lucrează la implementarea strategiilor pentru retenția talentelor, menținând angajații valoroși în organizație și creând un mediu de lucru atractiv.

PACHET

Resurse Umane-Salarizare-Revisal

1390 lei

Descarca Formular

  INFORMAȚII SUPLIMENTARE

  Actele necesare pentru obținerea certificatului acreditat:

  • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
  • Act de identitate (copie)
  • Certificat de naștere (copie)
  • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
  • Dovada plății

  Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

  Doamna Cozma Mihaela

  0724.240.808

   

  DETALII TEHNICE

  Cursul se desfasoare prin intermediul aplicatiei ZOOM. Fiecare participant va trebui sa:

  1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

  2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

   

  Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

  Sistem de operare Windows

  Sistem de operare MacOS

  Telefon mobil cu sistem de operare Android

  Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

  FORMATORI:

  Cursuri asemanatoare: