Responsabil de Mediu

Online

Responsabil de Mediu

19 februarie 2024 - 15 martie 2024

1390

lei

TAXA CURS
Curs online Responsabil de Mediu

Descriere

MODULUL – LEGISLATIE DE MEDIU,ACTE NORMATIVE SI STANDARDE APLICABILE

Competenţe dobandite:

 • Asigurarea conformitatii cu legislatia de mediu
 • Asigurarea conformitatii cu standardele de sanatate si igiena
 • Asigurarea conformitatii cu Standardul de Sistem de Management de Mediu

Legislația de mediu aplicabilă organizației/companiei / întreprinderii -Aspecte legislative de managementul și gestiunea deșeurilor, aplicabilă domeniului de activitate al companiei/organizației. Autorizații de mediu – Autorizații de mediu specifice activității companiei / întreprinderii  Proceduri și norme de sănătate, siguranță și igienă.  Standarde aplicabile – Standardul pentru Sistem de Management de Mediu, de exemplu: SR EN ISO 14001 – Standarde pentru Sistem de Managementul Calității -Alte Standarde aplicabile

 

Un Responsabil de Mediu este un profesionist care are ca responsabilitate gestionarea și implementarea practicilor de mediu în cadrul unei organizații. Acest rol este crucial pentru asigurarea conformității cu legislația de mediu și pentru promovarea practicilor sustenabile. Iată câteva dintre responsabilitățile tipice ale unui Responsabil de Mediu:

 1. Conformitate legală: Asigurarea că organizația respectă toate legile și reglementările de mediu aplicabile. Acest lucru implică monitorizarea schimbărilor în legislația de mediu și asigurarea implementării acestora.

 2. Politici și proceduri: Dezvoltarea, actualizarea și implementarea politicilor și procedurilor de mediu în cadrul organizației pentru a minimiza impactul asupra mediului și pentru a promova practici sustenabile.

 3. Gestionarea deșeurilor: Supervizarea colectării, transportului, reciclării și eliminării deșeurilor în conformitate cu normele de mediu. Promovarea reducerii deșeurilor și implementarea practicilor de gestionare a deșeurilor durabile.

 4. Audituri de mediu: Efectuarea auditurilor interne și extern pentru a evalua conformitatea cu standardele de mediu și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire.

 5. Formare și conștientizare: Furnizarea de instruire și educație angajaților privind aspectele de mediu și promovarea unei culturi organizaționale care încurajează responsabilitatea față de mediu.

 6. Raportare de mediu: Pregătirea și prezentarea rapoartelor de mediu către autorități și alte părți interesate. Acest lucru poate include raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionarea resurselor de apă, și altele.

 7. Evaluarea impactului asupra mediului: Analiza și evaluarea impactului asupra mediului al activităților organizației. Dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru reducerea acestui impact.

 8. Certificări și standarde: Coordonarea obținerii și menținerii certificărilor de mediu, cum ar fi ISO 14001, și asigurarea conformității cu standardele relevante.

 9. Colaborare cu părți interesate: Interacțiunea cu autoritățile locale, organizații non-guvernamentale și alte părți interesate pentru a asigura respectarea standardelor de mediu și pentru a îmbunătăți practicile organizaționale.

 10. Gestionarea incidentelor de mediu: Răspuns la situații de urgență sau incidente care pot afecta mediul înconjurător, asigurând o gestionare adecvată și raportare conformă.

 

 • Cursul Responsabil de Mediu COD COR 325710 este un curs ACREDITAT de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

Certificat Recunoscut

PACHET

Responsabil de Mediu

1390 lei

 • Certificat acreditat
 • Suport de curs

La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea Diplomei de participare/ANC

 • Act de identitate (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Cozma Mihaela

0724.240.808

DETALII TEHNICE

Cursul se desfasoare prin intermediul aplicatiei ZOOM. Fiecare participant va trebui sa:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare: