Urbanism si Amenajarea teritoriului

Online

Urbanism si amenajarea teritoriului

18 martie 2024 - 23 martie 2024

790

lei

TAXA CURS

Formav Expert organizeaza in perioada 18 Martie – 23 Martie 2024 curs pe tema Urbanismului si amenajarii teritoriului. Cursul se va axa pe modificarile legislative si spete practice.

 

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI – IMPLEMENTAREA REGLEMENTARILOR SPECIFICE IN AUTORIZAREA SI EDIFICAREA CONSTRUCTIILOR

 

Cap.1 – Noțiuni introductive și reglementări juridice în domeniul urbanismului, autorizarea construcțiilor, receptia lucrarilor de constructii autorizate si intabularea constructiilor

Cadrul legal – Noutati legislative in domeniu

 

 Cap. 2 – Atribuțiile și rolul autorităților publice și structurilor de specialitate

2.1 Atribuţiile autorităților publice locale în domeniu.

2.2 Structurile de specialitate – organizare, componență, funcționare, atribuții.

 

 Cap.3 – Documentatii de urbanism – instrumente de dezvoltare locală și temeiul  legal pentru autorizarea executarii construcțiilor.

3.1 Documentațiile de urbanism – definire, rol, continut, elaborare, avizare,  aprobare, aplicare

3.1.1. PUG +RLU -definire, caracteristici, rol, obiective, reglementări

3.1.2. PUZ + RLU – definire, rol, reglementare zonă.

3.1.3. PUD – definire, rol, reglementare specifică pentru o parcelă, detaliere / reglementare  amănunțită a prevederilor stabilite prin PUG/PUZ

3.2. Procedura de elaborare, avizare, aprobare PUG, PUZ, PUD

3.3. Cadrul legal privind modificarea documentațiilor de urbanism

3.4. Informarea și consultarea publicului pentru elaborarea documentațiilor de urbanism.

  

Cap.4 – Norme şi proceduri privind urbanismul și autorizarea construcțiilor –  emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

4.1. Elemente definitorii și obligatorii în procedura de autorizare

4.2. Certificatul de urbanism – definire, scop

4.3. Etapele procedurii de autorizare

4.4. Prevederi legale și documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire

 

 Cap. 5 – Recepţia lucrărilor de construcţii autorizate.

5.1. Cadrul legal.

5.2. Recepția lucrărilor autorizate prin prisma H. G. nr. 343/2017 – caracteristici, secretariatul comisiei, comisia, tipuri de recepții, documente.

5.3. Consecințele neefectuării recepției la terminarea lucrărilor

 

 Cap. 6 – Urbanismul si cadastru. Intabularea construcțiilor.

6.1. Cadrul legal,cerințe pentru suporturile documentaţiilor de urbanism și autorizare

6.2. Cadrul legal și cerințe pentru întabulare construcții

 

 Cap. 7 – Exemplificări, chestionare, speţe, studii de caz.

Cursul se incadreaza in domeniile prioritare de formare si perfectionare profesionala publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306/30.03.2022

La finalizarea programului de formare se va elibera diploma de participare sub titulatura specificata cu un numar de 30 de ore.

 

PACHET

Amenajarea teritoriului si urbanism

Curs 790 lei

Descarca Formular
  • Diploma de participare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea Diplomei de participare

  • Act de identitate (copie)
  • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Cozma Mihaela

0724.240.808

 

FORMATORI:

Tofan Gabriela

Urbanism si amenajarea teritoriului

Cursuri asemanatoare: