Noutati legislative privind reducerea saptamanii de lucru

Noutati legislative privind reducerea saptamanii de lucru de la 5 la 4 zile,ajutorul pentru telemunca, acordarea unei indemnizatii lunare de 41,5%din castigul salarial mediu brut pana la data de  30 iunie 2021

 

 

Marți, 8 decembrie 2020, a fost promulgată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 (2) prin care au fost aduse  modificări privind reducerea timpului de lucru a salariaților de la 5 la 4 zile, dar și cu privire la ajutorul pentru telemuncă. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 9 decembrie 2020 și a intrat în vigoare în data de 12 decembrie 2020.

Prin intermediul HG nr. 1046/2020, Guvernul a prelungit aplicarea măsurii reducerii timpului de lucru (kurzarbeit) până la data de 30 iunie 2021.

Modificările relevante din cele două acte normative sunt:

 • OUG 211/2020 prevede  că timpul de lucru poate fi redus cu cel mult 80% din durata lunară stabilită potrivit contractului individual de muncă
 • Astfel, începând cu 12 decembrie, s-a revenit la posibilitatea de a reduce timpul de lucru cu cel mult 50% din durata acestuia, calculată pe bază săptămânală sau lunară, potrivit contractului individual de muncă.
 • Potrivit OUG 211/2020, cele cel puțin 5 zile lucrătoare de reducere a timpului de lucru nu vor mai trebui să fie consecutive. Legea 282/2020 a menținut această prevedere.
 • OUG 211/2020 mai prevede că interdicția de a angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de salariații al căror timp de muncă este redus/ de a subcontracta activitățile desfășurate de aceștia se va raporta strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura de reducere a timpului de lucru.

 

 • OUG 211/2020 clarifică faptul că interdicția cumulului indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (kurzabeit) cu alte măsuri enumerate la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 132/2020 se aplică doar dacă perioadele de acordare a acestora se suprapun.

Suplimentar, Legea nr. 282/2020:

 • Clarifică faptul că indemnizația de 75% are în vedere diferența dintre salariul de bază brut lunar din contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Indemnizația va fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cel mult 5 zile de la emiterea de către agenția pentru ocuparea forței de muncă a deciziei prin care se constată respectarea condițiilor prevăzute de lege;
 • Prevede că interdicția de remunerare suplimentară a structurii de management a angajatorului va viza doar acordarea de bonusuri, fiind eliminată referirea la „alte adaosuri”;

Totodată, Legea nr. 282/2020 aduce următoarele prevederi noi pentru decontarea indemnizațiilor, ce vor fi cuprinse într-un nou articol 11 din OUG nr. 132/2020:

 1. În vederea decontării indemnizațiilor pentru reducerea timpului de lucru, angajatorii vor depune o cerere însoțită de următoarele documente:
 • copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință;
 • balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b) (i.e., luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia);
 • un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului sau, dacă nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația pentru reducerea timpului de muncă;
 • copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

 

De asemenea, documentația pentru decontarea indemnizației va fi mult mai riguroasă, urmând să fie necesară inclusiv dovedirea reducerii cifrei de afaceri pe baza documentelor financiar-contabile.

Cererea de decontare și documentele precizate mai sus se depun de către angajator, în format electronic sau letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană/ a municipiului București, în raza căreia își are sediul social.

Agenția pentru ocuparea forței de muncă va verifica documentele depuse de angajator și, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă de către angajator a documentației, va emite o decizie prin care va preciza că sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute de lege (cum precizam anterior, în cel mult 5 zile de la emiterea acestei decizii, agențiile au obligația de a deconta indemnizațiile).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare

21 ianuarie, 2022
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE
12 ianuarie, 2022
Nou standard ocupational Achizit...

A fost aprobat noul standard ocupational "Expert A...

MAI MULTE
18 decembrie, 2020
Actele normative cu incidență ...

Actele normative cu incidență în materie fiscal...

MAI MULTE