Cod Cor 241221

Expert Fiscal

Romania

Acordarea asistenţei de specialitate în domeniul fiscal

Completează declaraţiile fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare

Pregăteşte informaţia în vederea prelucrării fiscale

Stabileşte baza impozabila

Verifică documentele fiscale şi contabile din punct de vedere legal

Viziteaza Curs

Cod Cor 214946

Expert Achizitii Publice

Romania

PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

CONTRACTELE DE CONCESIUNE. CONTRACTE SECTORIALE

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR, LITIGIILOR ŞI RECLAMAŢIILOR / STUDII DE CAZ

Viziteaza Curs

Cod Cor 242101

Manager Proiect

Romania

Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

Managementul riscurilor

Managementul echipei de proiect

Viziteaza Curs

Cod Cor 333906

Asistent relatii publice si comunicare

Romania