Manager Resurse Umane

Manager Resurse Umane

Romania

TAXA CURS

Descriere

Obiective specifice:

 1. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 2. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 3. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 4. Elaborarea strategiei de resurse umane
 5. Monitorizarea costurilor de personal
 6. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 7. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 • Cursul Manager Resurse Umane este un curs ACREDITAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fost C.N.F.P.A), Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

Certificat Recunoscut

La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.

Cui se Adreseaza

 • Cursul Manager Resurse Umane se adreseaza persoanelor care doresc sa isi dezvolte abilitatile de lideri, sa elaboreze strategii in vederea cresterii performantei in activitatea desfasurata.
 • Cursul ofera o abordare practica a Managementului Resurselor Umane, pregatind profesionala urmatorul nivel in cariera unui Inspector referent resurse umane.
 • Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

 • Elaboreaza si urmareste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din firma si le integreaza in strategia generala a firmei.
 • Dezvolta, revizuieste, implementeaza si actualizeaza politicile de angajare, de motivare si de beneficii pentru resursele umane din firma.
 • Elaboreaza, dezvolta si implementeaza planuri de cariera si dezvoltare personala atat pentru personalul din pozitiile cheie, cat si pentru restul personalului din firma.
 • Negociaza, proceseaza, revizuieste si monitorizeaza contractele de angajare.
 • Decide titulatura posturilor din companie conform COR.
 • Prezinta conducerii firmei rapoarte privind activitatea de resurse umane
 • Elaboreaza si aplica diferite instrumente de psiho-diagnostic, evaluare, motivare etc.
 • Consiliaza managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activitatile de resurse umane
 • Elaboreaza Manualul Personalului.
 • Coordoneaza activitatile de recrutare si selectie, de orientare si integrare a noilor angajati, de evaluare a performantelor si de motivare, gestioneaza situatiile conflictuale, de criza etc.
 • Analizeaza in permanenta nivelurile de salarizare de pe piata muncii pentru a propune pachete salariale motivante.
 • Coordoneaza elaborarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente.
 • Identifica problemele cu care se confrunta angajatii si propune managementului solutii pentru rezolvarea acestora
 • Elaboreaza organigrama firmei si o reface ori de cate ori se impune (de exemplu daca se creeaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta etc.).
 • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
 • Propune masuri de recompensare sau sanctionare a personalului din subordine in conformitate cu legislatia in vigoare si politicile firmei.
 • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

FORMATORI:

Cursuri asemanatoare:

 • Poiana Brasov

  29 noiembrie 2022 - 04 decembrie 2022, Hotel Escalade

 • Baile Felix

  04 decembrie 2022 - 11 decembrie 2022, Hotel President Business, Hotel President SPA

 • Gura Humorului

  28 noiembrie 2022 - 04 decembrie 2022, Pensiunea Casa Humor